2-н өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: орчин

Үр дүнг шүүх