1 өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: гэрээ local cooperation

Үр дүнг шүүх