1 өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: гэрээ хамтын ажиллагаа

Үр дүнг шүүх