2-н өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: GRB Жендэрийн мэдрэмжтэй төсөвлөлт

Үр дүнг шүүх
Та API -ийг ашиглан бүртгүүлж болно (API бичиг баримтууд -ээс харна уу).