Жендэрийн мэдрэмжтэй төсөвлөлт

Орон нутгийн түвшинд нэвтрүүлэх жишгийг бий болгох хөтөлбөр (дэд төсөл) тайлан

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Эх сурвалж MERIT
Зохиогч MERIT
Арчлагч Altanzul
Сүүлийн шинэчлэл 2023 5-р сар 18, 02:13 (UTC)
Үүссэн 2023 4-р сар 18, 09:04 (UTC)