Жендэрийн тэгш байдлыг хангах мэргэжилтэн, манлайлагчдын анхдугаар чуулга уулзалтын илтгэлүүд

“Жендэрийн үзэл баримтлалыг төрийн байгууллагын бодлого, төлөвлөлтөд тусгах нь” сэдвийн хүрээнд Жендэрийн тэгш байдлыг хангах мэргэжилтэн, манлайлагчдын анхдугаар чуулга уулзалтыг 2018 оны 12 дугаар сарын 7-8-ны өдрүүдэд Дорнод аймгийн Чойбалсан хотод зохион байгууллаа. Тус чуулга уулзалтын үеэр танилцуулсан илтгэлүүдийг байршуулж байна.

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Зохиогч MERIT төсөл
Арчлагч Altangerel
Сүүлийн шинэчлэл 2020 4-р сар 23, 03:17 (UTC)
Үүссэн 2018 12-р сар 14, 06:13 (UTC)