"Үр дүнд суурилсан удирдлага" гарын авлага

Бодлого, төсөл, хөтөлбөрийн төлөвлөлт, хяналт-шинжилгээ үнэлгээний үйл явцад оролцогчдод зориулав.

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Эх сурвалж MERIT
Зохиогч Raymond Gervais, R.Altangerel, Ts.Tsendjav
Арчлагч Altanzul
Сүүлийн шинэчлэл 2021 5-р сар 25, 01:55 (UTC)
Үүссэн 2021 5-р сар 25, 01:54 (UTC)