Introduction to the Results Based Management (RBM) Approach

Үр дүнд суурилсан удирдлагын (ҮДСУ) аргын тухай ерөнхий ойлголт

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Зохиогч Raymond Gervais, Bruce McPherson, Christine Peringer
Арчлагч Altangerel
Сүүлийн шинэчлэл 2021 2-р сар 3, 01:46 (UTC)
Үүссэн 2018 9-р сар 20, 07:43 (UTC)