Gender Sensitive Budgeting

Жендэрийн мэдрэмжтэй төсөвлөлт

Техникийн зөвлөх: Мишэл Филион

Дорнод аймаг, Сүхбаатар аймаг

2019 оны 7-р сар

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Зохиогч Michel Filion
Арчлагч Altanzul
Сүүлийн шинэчлэл 2021 8-р сар 12, 08:59 (UTC)
Үүссэн 2019 8-р сар 12, 02:45 (UTC)