2-н өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: мэдээ

Үр дүнг шүүх