Жендэрийн тэгш байдлыг хангах нь

URL: http://portal.merit.mn/dataset/cd8459ca-90ff-4981-986b-1dd9a3dffd74/resource/75ad5e1f-b2e9-4afc-92de-f03cefb39570/download/achieving-gender-equity_updated_mn.pdf

Жендэрийн тэгш байдлыг хангах нь

  • Жендэрийн тухай үндсэн ойлголт
  • Монгол Улс дахь жендэрийн тэгш эрхийн байдал
  • Хүмүүсийн харилцаан дахь жендэрийн ялгаа
  • Ажлын байран дахь жендэрийн ялгаа
  • Манлайлал дахь жендэрийн ялгаа
  • Зөрчилдөөнд ханддаг жендэрийн ялгаа
  • Жендэрийн тэгш эрхийг хангах гурван алхам
  • Жендэрийн тэгш байдлын үзэл баримтлалыг бодлого төлөвлөлт, үйл ажиллагаанд хэрхэн тусгах
  • Эмэгтэйчүүдийн оролцоог хэрхэн нэмэгдүүлэх
  • Эмэгтэйчүүдийн оролцоог нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн үйл ажиллагаа хэрэгжүүлэх замаар жендэрийн тэгш эрхийг хангах үүрэг хүлээх
Embed

This resource view is not available at the moment. Click here for more information.

Download resource

Additional Information

Field Value
Data last updated February 15, 2021
Metadata last updated September 24, 2018
Created September 24, 2018
Format application/pdf
License Creative Commons Attribution
createdover 5 years ago
formatPDF
has viewsTrue
id75ad5e1f-b2e9-4afc-92de-f03cefb39570
last modifiedover 3 years ago
mimetypeapplication/pdf
on same domainTrue
package idcd8459ca-90ff-4981-986b-1dd9a3dffd74
position1
revision id09579aec-1f9a-47ad-9225-85f3ba5649dd
size359.2 KiB
stateactive
url typeupload