3-н өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: Уурхайн амьдралын мөчлөг

Үр дүнг шүүх
  • Уурхайн амьдралын мөчлөг

    Үе шат 4: Уурхайн хаалт, нөхөн сэргээлт Энэхүү сургалтын материалыг Дорнод аймгийн ЗДТГ-ын санаачилгаар Дорнод Их сургуулийн багтай хамтран боловсруулав. Техникийн зөвлөх Mike...
  • Уурхайн амьдралын мөчлөг

    Үе шат 1: Ашигт малтмалын хайгуул Энэхүү сургалтын материалыг Дорнод аймгийн ЗДТГ-ын санаачилгаар Дорнод Их сургуулийн багтай хамтран боловсруулав. Техникийн зөвлөх Mike...
  • Уурхайн амьдралын мөчлөг

    Үе шат 2: Уурхайн бүтээн байгуулалт, барилга Энэхүү сургалтын материалыг Дорнод аймгийн ЗДТГ-ын санаачилгаар Дорнод Их сургуулийн багтай хамтран боловсруулав. Техникийн зөвлөх...
Та API -ийг ашиглан бүртгүүлж болно (API бичиг баримтууд -ээс харна уу).