Three Important Pillars and Human Resource Management

Байгууллагын гурван чухал тулгуур багана ба хүний нөөцийн менежмент

Хүний нөөцийн Техникийн зөвлөх Тэрэс Котэ

2019 оны 3-р сарын 29-ний өдөр

“Цэнгэг усны нөөц, байгаль хамгаалах төв” УТҮГ

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Зохиогч Thérèse Côté
Арчлагч Altanzul
Сүүлийн шинэчлэл 2019 5-р сар 31, 02:41 (UTC)
Үүссэн 2019 5-р сар 10, 04:20 (UTC)