Job Analysis, Job Description: The Foundation to Effective Management

Ажлын байрны дүн шинжилгээ, албан тушаалын тодорхойлолт боловсруулах суурь ойлголт, үр дүнтэй арга

Техникийн зөвлөх: Вилл Гау

2019 оны 5 сарын 7

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Зохиогч William Gow
Арчлагч Altanzul
Сүүлийн шинэчлэл 2020 11-р сар 12, 06:17 (UTC)
Үүссэн 2019 5-р сар 22, 09:33 (UTC)