Дорнод, Дундговь, Сүхбаатар, Төв аймгийн Хүний нөөцийн мэргэжилтнүүдийн харилцан туршлага солилцох уулзалт

MERIT Tөслийн зөвлөх Бен Зиеглер

2021 оны 6 дугаар сарын 30-ны өдөр

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Эх сурвалж MERIT
Зохиогч Ben Ziegler
Арчлагч Altanzul
Сүүлийн шинэчлэл 2021 7-р сар 2, 03:38 (UTC)
Үүссэн 2021 7-р сар 2, 03:35 (UTC)