How to conduct a performance appraisal interview - partnership approach

Гүйцэтгэлийн үнэлгээг үр дүнтэй хийх оролцооны арга

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Зохиогч William Gow
Арчлагч Altanzul
Сүүлийн шинэчлэл 2021 7-р сар 28, 09:23 (UTC)
Үүссэн 2020 5-р сар 14, 05:11 (UTC)