Хүнд үйлдвэрийн хөгжлийн үндэсний хөтөлбөр, хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө /2019-2023/

Хүнд үйлдвэрийн хөгжлийн үндэсний хөтөлбөр, хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө /2019-2023/

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Арчлагч Altanzul
Сүүлийн шинэчлэл 2019 9-р сар 27, 03:45 (UTC)
Үүссэн 2019 9-р сар 27, 03:40 (UTC)