Санхүү бүртгэлийн тусгай сэдвүүд

Санхүү бүртгэлийн тусгай сэдвүүд

  • Нягтлан бодох бүртгэлийн агуулга
  • Нягтлан бодох бүртгэл хөтлөх үе шатууд
  • Санхүүгийн тайлан бэлтгэх нь
  • Санхүүгийн төлөвлөлт, мөнгөн хөрөнгийн төсөв
  • Бүтээгдэхүүний өртөг тооцох нь

ШУТИС-ийн БУХС-ийн Бизнесийн удирдлагын салбар, Доктор(Ph.D), дэд проф П.Жаргалтуяа

2019 оны 3 сарын 20,21-ны өдөр, Дорнод аймаг

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Эх сурвалж ШУТИС Бизнесийн удирдлага, хүмүүнлэгийн ухааны сургууль
Зохиогч Жаргалтуяа
Арчлагч Altangerel
Сүүлийн шинэчлэл 2019 4-р сар 8, 02:10 (UTC)
Үүссэн 2019 4-р сар 8, 02:05 (UTC)