Зүүн бүсийн аймгуудын уул уурхай, олборлох үйлдвэрлэлийн салбарын хууль тогтоомжийн хэрэгжилт

Зүүн бүсийн аймгуудын уул уурхай, олборлох үйлдвэрлэлийн салбарын хууль тогтоомжийн хэрэгжилт

2019 оны 09 дүгээр сарын 19, 20-ны өдөр

Дорнод аймгийн Хэрлэн сум

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Арчлагч Altanzul
Сүүлийн шинэчлэл 2019 9-р сар 25, 03:04 (UTC)
Үүссэн 2019 9-р сар 24, 07:20 (UTC)