Хамтын ажиллагаа сайтай эерэг орчинг бүрдүүлэх нь

MERIT төслийн техникийн зөвлөх: Вилл Гау

2021 оны 3 дугаар сарын 2-ны өдөр

Цэнгэг усны нөөц, байгаль хамгаалах төв

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Эх сурвалж MERIT
Зохиогч William Gow
Арчлагч ch.altanzul@merit.mn
Сүүлийн шинэчлэл 2021 8-р сар 11, 05:04 (UTC)
Үүссэн 2021 3-р сар 2, 08:36 (UTC)