Ур чадварт суурилсан хүний нөөцийн тогтолцоо

MERIT төслийн техникийн зөвлөх: Мишелл Карлзен

2021 оны 4-р сарын 8-ны өдөр

Үндэсний геологийн алба

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Эх сурвалж MERIT
Зохиогч Michelle Karlzen
Арчлагч Altanzul
Сүүлийн шинэчлэл 2021 4-р сар 9, 05:56 (UTC)
Үүссэн 2021 4-р сар 9, 05:51 (UTC)