Building a Learning Organization: Conducting a Competency Gap Analysis to Improve Organizational Capacity

Төрийн албан хаагчдын чадавхыг бэхжүүлэхэд ур чадварт шинжилгээ хийж, тасралтгүй суралцагч байгууллага болох нь

Техникийн зөвлөх: Дорвард Дэвид

2019 оны 06-р сарын 18 & 21, Дундговь аймаг

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Зохиогч David Dorward
Арчлагч Altanzul
Сүүлийн шинэчлэл 2020 4-р сар 30, 06:59 (UTC)
Үүссэн 2019 7-р сар 1, 08:00 (UTC)