Газрын тосны тухай хууль, төрөөс газрын тосны салбарыг хөгжүүлэх талаар баримтлах бодлого, хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө /2018-2027/

The Law on Petroleum, State Policy on Petroleum Sector Development, and Its Action Plan /2018-2027/

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Арчлагч Altanzul
Сүүлийн шинэчлэл 2019 9-р сар 27, 03:47 (UTC)
Үүссэн 2019 9-р сар 27, 03:36 (UTC)