2-н өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: gender audit

Үр дүнг шүүх