Training and workshops conducted within the framework of the MERIT - FWRNCC Participatory gender audit

MERIT төсөл, ЦУНБХТ-ийн хамтарсан Оролцоонд суурилсан жендэрийн аудитын хүрээнд явагдсан сургалт, семинар

Техникийн зөвлөх: Миша Гофорт, Нгета Кабири

2019 оны 10 сар

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Зохиогч Misha Goforth, N.Kabiri
Арчлагч Altanzul
Сүүлийн шинэчлэл 2021 2-р сар 16, 09:19 (UTC)
Үүссэн 2019 11-р сар 15, 08:23 (UTC)