1 өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: Жендэрийн мэдрэмжтэй төсөвлөлт gender responsive budgeting

Үр дүнг шүүх