7-н өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: Жендэрийн мэдрэмжтэй төсөвлөлт

Үр дүнг шүүх