1 өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: impact уул уурхай орчин

Үр дүнг шүүх