1 өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: impact уул уурхай

Үр дүнг шүүх