1 өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: уул уурхай орчин

Үр дүнг шүүх