1 өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: гэрээ local cooperation орчин

Үр дүнг шүүх