1 өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: гэрээ хамтын ажиллагаа орчин

Үр дүнг шүүх