1 өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: гэрээ орон нутгийн хамтын ажиллагааны гэрээ орчин

Үр дүнг шүүх