1 өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Сэдвүүд: Байгаль орчин - Environment Шошго: гэрээ орчин

Үр дүнг шүүх