1 өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Ашиглах зөвшөөрлүүд: Creative Commons Attribution Форматууд: PDF Шошго: уул уурхай орчин

Үр дүнг шүүх