1 өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: Жендэрийн мэдрэмжтэй төсөвлөлт Causes-effects analysis

Үр дүнг шүүх
  • Gender Sensitive Budgeting

    Жендэрийн мэдрэмжтэй төсөвлөлт Техникийн зөвлөх: Мишэл Филион Дорнод аймаг, Сүхбаатар аймаг 2019 оны 7-р сар
Та API -ийг ашиглан бүртгүүлж болно (API бичиг баримтууд -ээс харна уу).