1 өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Сэдвүүд: Үр дүнд суурилсан менежмент - Result-based management Бүлгүүд: Сургалт - Training Шошго: RBM

Үр дүнг шүүх
Та API -ийг ашиглан бүртгүүлж болно (API бичиг баримтууд -ээс харна уу).