Геологи, уул уурхай, газрын тос, хүнд үйлдвэрийн салбарт жендэрийн талаар баримтлах бодлого, хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө /2019-2026/

The Geology, Mining, Petroleum and Heavy Industry Sector Gender Responsive Policy /2019-2026/

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Арчлагч Altanzul
Сүүлийн шинэчлэл 2019 9-р сар 27, 03:29 (UTC)
Үүссэн 2019 9-р сар 27, 03:20 (UTC)