Үр дүнд суурилсан удирдлагын системийг ашиглах нь

Цэнгэг Усны Нөөц Байгаль Хамгаалах Төвийн албан хаагчдад MERIT төслийн техникийн зөвлөх Рэймонд Жирвэйсийн заасан Оролцогч талуудын дүн шинжилгээ, хяналт-шинжилгээ болон үнэлгээний системийн талаарх сургалтын материалууд.

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Эх сурвалж Raymond Gervais
Зохиогч Raymond Gervais
Арчлагч Altangerel
Сүүлийн шинэчлэл 2020 4-р сар 22, 01:59 (UTC)
Үүссэн 2019 1-р сар 9, 05:04 (UTC)