Presentation #2: Steps to Public Consultation

Олон нийтийн хэлэлцүүлгийн үе шатууд

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Зохиогч Joan McEwen
Арчлагч Altangerel
Сүүлийн шинэчлэл 2019 6-р сар 17, 04:03 (UTC)
Үүссэн 2018 9-р сар 19, 03:00 (UTC)