Presentation # 1: Public Consultation Introduction

Олон нийтийн хэлэлцүүлгийн товч танилцуулга

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Зохиогч Joan McEwen
Арчлагч Altangerel
Хувилбар 1
Сүүлийн шинэчлэл 2019 6-р сар 17, 03:46 (UTC)
Үүссэн 2018 9-р сар 19, 02:57 (UTC)