Төсөвт жендэрийн дүн шинжилгээ хийх нь

Техникийн зөвлөх: Мишэл Филион

Монгол Улсын Их Хурлын Тамгын газар

2021 оны 6 дугаар сарын 28-ны өдөр

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Эх сурвалж MERIT
Зохиогч Michel Filion
Арчлагч Altanzul
Сүүлийн шинэчлэл 2021 6-р сар 28, 11:28 (UTC)
Үүссэн 2021 6-р сар 28, 11:18 (UTC)