Basic negotations

Хэлцэл хийх

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Зохиогч Skeeter Wright
Арчлагч Altangerel
Сүүлийн шинэчлэл 2018 10-р сар 22, 08:58 (UTC)
Үүссэн 2018 9-р сар 19, 02:48 (UTC)