1 өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: mine уул уурхайг нөхөн сэргээх

Үр дүнг шүүх