1 өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: impact

Үр дүнг шүүх