2-н өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: environment

Үр дүнг шүүх