2-н өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: уул уурхай

Үр дүнг шүүх