2-н өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: Хариуцлагатай уул уурхай

Үр дүнг шүүх