1 өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Сэдвүүд: Байгаль орчин - Environment Шошго: mine

Үр дүнг шүүх