1 өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Сэдвүүд: Байгаль орчин - Environment Ашиглах зөвшөөрлүүд: Бусад (Нээлттэй)

Үр дүнг шүүх